Guida agli Obiettivi e Trofei di Shirokishi Monogatari: Hikari To Yami No Kakusei

Guida agli Obiettivi e Trofei di Shirokishi Monogatari: Hikari To Yami No Kakusei

Trofei PSN
Trofei PSN
Shirokishi Monogatari: Hikari To Yami No Kakusei
Cherri Andrea640360