Guida agli Obiettivi e Trofei di Ashes of Oahu

Guida agli Obiettivi e Trofei di Ashes of Oahu

Obiettivi di Steam
Obiettivi di Steam
Ashes of Oahu
Spirit Bow
Spirit Bow
Acquire the Spirit Bow
Fly like an Eagle
Fly like an Eagle
Unlocked flight
Chase the Dragon
Chase the Dragon
Unlocked Mo'o form
Defeat the Kapua Pua'a
Defeat the Kapua Pua'to
You have defeated Kapua Pua'a
Save Honu
Save Honu's
Hai sconfitto Kapua Pua'to
Cherri Andrea640360